Kad Kalėdų šventiniai renginiai nevirstų tragedija

alt
 

Artėjant didžiosioms metų šventėms Utenos rajono savivaldybės kultūros, švietimo įstaigose, kitose masinio žmonių susitelkimo vietose vyks šventiniai Kalėdiniai renginiai. Todėl Utenos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba ir Utenos rajono administracija šventinių renginių vedėjams ir organizatoriams primena, jog norint išvengti nelaimių renginių metu, būtina laikytis masiniams renginiams keliamų saugos reikalavimų.

Įmonės, įstaigos, organizacijos vadovas ar asmuo, atsakingas už renginio organizavimą privalo kruopščiai patikrinti patalpų gaisrinę būklę, t. y. evakuacijos kelius, ryšio priemones, evakuacinį bei avarinį apšvietimą, gaisrinę automatiką, pirmines gaisro gesinimo priemones. Pastebėtus trūkumus būtina pašalinti iki renginio pradžios. Renginių metu turi budėti asmenys, supažindinti su gaisrinės saugos reikalavimais ir žmonių evakavimo kilus gaisrui tvarka. Vaikų šventėse turi būti budintis personalas, kuris stebėtų, kad renginio metu būtų laikomasi gaisrinės saugos reikalavimų.

Masinio renginio metu visose patalpose esančių evakuacinių išėjimų durys turi lengvai atsidaryti, visi evakuaciniai išėjimai turi būti laisvi, parengti žmonių evakuacijai. Masinių renginių patalpose draudžiama siaurinti takus tarp kėdžių eilių ir pristatyti papildomas kėdes, fotelius, suolus, užrakinti duris ir uždaryti langines, apipavidalinti sceną ypač degiomis ir labai degiomis medžiagomis, laikyti dekoracijas, inventorių po scena ar pakyla, evakuacijos keliuose įrengti veidrodžius, durų imitaciją, įleisti į patalpas daugiau žmonių, negu numatyta technologinėje projekto dalyje, scenos apšvietimo ir kitiems efektams naudoti pavojingas chemines medžiagas ir preparatus.

Primename, kad šventinė eglė turi stovėti ant tvirto pagrindo, atokiai nuo durų ir netrukdyti išeiti iš patalpos. Eglės šakos turi būti per metrą nuo lubų ir sienų. Eglės iliuminacija turi būti įrengta laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų. Girliandų lemputės turi būti ne galingesnės kaip 25 W, laidai – variniai ir lankstūs. Pastebėjus bent mažiausią eglės apšvietimo sutrikimą, apšvietimą būtina išjungti. Draudžiama egles puošti, žvakutėmis ir bengališkosiomis ugnelėmis.

Pirotechnikos priemones ir atvirą ugnį masinių renginių metu patalpose (kai susirenka daugiau kaip 100 žmonių, o patalpose, esančiose rūsiuose ir cokoliniuose aukštuose, – daugiau kaip 50 žmonių) leidžiama naudoti tik rašytiniu įmonės, įstaigos, organizacijos vadovo ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui pavaldžios įstaigos sutikimu. Masinio renginio organizatoriai privalo ne vėliau kaip prieš penkias dienas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui pavaldžiai įstaigai pateikti dokumentus apie naudojamas pirotechnikos priemones (pirotechninio mišinio kiekį, naudojimo būdą, atliekamų darbų saugos instrukcijas).

Renginio, kuris vyksta atviroje teritorijoje ir kurio metu norima panaudoti pirotechninius gaminius, organizatoriai privalo užtikrinti pirotechnikos priemonių paleidimo aikštelėje esančių žmonių saugą: kiekvieną kartą numatyti gaisro ar sprogimo pavojaus zonos ribas, neįleisti į šią zoną pašalinių asmenų, pasirūpinti, kad būtų naudojami tik tinkamai veikiantys pirotechnikos priemonių paleidimo įrenginiai, o žiūrovai būtų už gaisro ar sprogimo pavojaus zonos ribų.

Šventinių renginių metu Utenos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdybos pareigūnai kartu su Utenos rajono savivaldybės civilinės saugos specialistais atliks reidus šventinių renginių organizavimo vietose, kurių metu bus vertinama ar renginių organizatoriai laikosi anksčiau minėtų reikalavimų.

 

 

 

 

Utenos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba