Projekto partnerių susitikimas Visagino PGV

alt

2018 m. gegužės 23 d. Visagino PGV įvyko projekto LLI-195 „CBRB avarijų ir užterštumo likvidavimas Latvijos – Lietuvos pasienio zonoje“/ATOM, vykdomo pagal 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą, partnerių susitikimas.

Susitikime dalyvavo Latvijos VPGT, Utenos APGV ir Visagino PGV projekto koordinatoriai ir darbo grupių nariai.

Susitikimo metu aptarti 2-ojo projekto įgyvendinimo pusmečio pasiekti rezultatai pagal projekto veiklas, pažangos ataskaitų rengimas (nuo birželio 1d. iki 15 d. pagal paraiškų įgyvendinimo taisykles), taip pat planuojamų veiklų įgyvendinimo gairės.

Iki 2019 m. birželio 1d. laukia dar du šios projektinės paraiškos įgyvendinimo periodai. Partneriai planuoja užbaigti vykdomus pirkimus, jų atstovai dalyvauti CBRN kvalifikacijos kėlimo kursuose Ugniagesių gelbėtojų mokykloje šių metų rudenį, o 2019 m. gegužę visų laukia išbandymas – tarptautinės pratybos Visagino savivaldybėje.

 

Daugiau apie ATOM projektą skaitykite čia...

 

 

 

Utenos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba